User Tools

Site Tools


30-20513-lazio-la-gi

Lazio
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Mallia và G. Masi
Nơi khám phá Campo Catino Astronomical Observatory
Ngày khám phá 10 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20513
Tên thay thế 1999 RC34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3750042
Viễn điểm quỹ đạo 2.7369412
Độ lệch tâm 0.0708022
Chu kỳ quỹ đạo 1492.5632415
Độ bất thường trung bình 51.45458
Độ nghiêng quỹ đạo 2.73537
Kinh độ của điểm nút lên 196.87545
Acgumen của cận điểm 150.76663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20513 Lazio (1999 RC34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 9 năm 1999 bởi F. Mallia và G. Masi ở Campo Catino Astronomical Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20513 Lazio
30-20513-lazio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)