User Tools

Site Tools


30-20517-judycrystal-la-gi

Judycrystal
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Robinson
Nơi khám phá Sunflower Observatory
Ngày khám phá 11 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20517
Tên thay thế 1999 RB35
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5439876
Viễn điểm quỹ đạo 2.7529744
Độ lệch tâm 0.0394541
Chu kỳ quỹ đạo 1574.3225887
Độ bất thường trung bình 296.06306
Độ nghiêng quỹ đạo 21.29971
Kinh độ của điểm nút lên 291.11118
Acgumen của cận điểm 137.78347
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20517 Judycrystal (1999 RB35) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 9 năm 1999 bởi L. Robinson ở Sunflower Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20517 Judycrystal
30-20517-judycrystal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)