User Tools

Site Tools


30-20522-yogeshwar-la-gi

Yogeshwar
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Knöfel
Nơi khám phá Drebach
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20522
Tên thay thế 1999 RK40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3705320
Viễn điểm quỹ đạo 2.4974350
Độ lệch tâm 0.0260690
Chu kỳ quỹ đạo 1386.9949345
Độ bất thường trung bình 235.48993
Độ nghiêng quỹ đạo 11.64912
Kinh độ của điểm nút lên 166.90900
Acgumen của cận điểm 50.02553
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20522 Yogeshwar (1999 RK40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1999 bởi A. Knöfel ở Drebach. The asteroidđược đặt tên theo tên của Ranga Yogeshwar, a producer of science television programs ở WDR.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20522 Yogeshwar
30-20522-yogeshwar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)