User Tools

Site Tools


30-20524-bustersikes-la-gi

20524 Bustersikes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Ngày khám phá 1999
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai tiểu hành tinh tiểu hành tinh
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 2454600.5
Cận điểm quỹ đạo 2.3309726
Viễn điểm quỹ đạo 3.2294780
Độ lệch tâm 0.1615886
Độ nghiêng quỹ đạo 8.35449
Kinh độ của điểm nút lên 241.32123
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

20524 Bustersikes là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học nghiệp dư Leon R. "Buster" Sikes, III (b. 1959).

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20524 Bustersikes
30-20524-bustersikes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)