User Tools

Site Tools


30-20526-bathompson-la-gi

Bathompson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20526
Tên thay thế 1999 RZ45
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9407322
Viễn điểm quỹ đạo 2.6234900
Độ lệch tâm 0.1495891
Chu kỳ quỹ đạo 1259.2257525
Độ bất thường trung bình 237.14978
Độ nghiêng quỹ đạo 4.78943
Kinh độ của điểm nút lên 192.74384
Acgumen của cận điểm 69.51277
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20526 Bathompson (1999 RZ45) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20526 Bathompson
30-20526-bathompson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)