User Tools

Site Tools


30-20527-dajowestrich-la-gi

Dajowestrich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20527
Tên thay thế 1999 RO48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0405105
Viễn điểm quỹ đạo 2.7306911
Độ lệch tâm 0.1446555
Chu kỳ quỹ đạo 1345.8451573
Độ bất thường trung bình 218.03694
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43938
Kinh độ của điểm nút lên 151.41528
Acgumen của cận điểm 67.00003
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20527 Dajowestrich (1999 RO48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20527 Dajowestrich
30-20527-dajowestrich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)