User Tools

Site Tools


30-20528-kyleyawn-la-gi

Kyleyawn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20528
Tên thay thế 1999 RL50
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6762243
Viễn điểm quỹ đạo 3.1944917
Độ lệch tâm 0.0882801
Chu kỳ quỹ đạo 1836.9191356
Độ bất thường trung bình 195.50424
Độ nghiêng quỹ đạo 1.18583
Kinh độ của điểm nút lên 202.49833
Acgumen của cận điểm 198.21418
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20528 Kyleyawn (1999 RL50) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20528 Kyleyawn
30-20528-kyleyawn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)