User Tools

Site Tools


30-20530-johnayres-la-gi

Johnayres
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20530
Tên thay thế 1999 RG55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5979985
Viễn điểm quỹ đạo 3.6965793
Độ lệch tâm 0.1745281
Chu kỳ quỹ đạo 2039.4043512
Độ bất thường trung bình 190.66141
Độ nghiêng quỹ đạo 1.03435
Kinh độ của điểm nút lên 177.39324
Acgumen của cận điểm 167.13552
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

20530 Johnayres (1999 RG55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20530 Johnayres
30-20530-johnayres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)