User Tools

Site Tools


30-20531-stevebabcock-la-gi

Stevebabcock
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20531
Tên thay thế 1999 RW57
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9324313
Viễn điểm quỹ đạo 2.8328433
Độ lệch tâm 0.1889528
Chu kỳ quỹ đạo 1343.3380675
Độ bất thường trung bình 179.06476
Độ nghiêng quỹ đạo 2.93115
Kinh độ của điểm nút lên 57.23112
Acgumen của cận điểm 210.68386
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20531 Stevebabcock (1999 RW57) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20531 Stevebabcock
30-20531-stevebabcock-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)