User Tools

Site Tools


30-20532-benbilby-la-gi

Benbilby
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20532
Tên thay thế 1999 RL64
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2933132
Viễn điểm quỹ đạo 2.7826076
Độ lệch tâm 0.0963952
Chu kỳ quỹ đạo 1476.8135958
Độ bất thường trung bình 346.65944
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72437
Kinh độ của điểm nút lên 48.72757
Acgumen của cận điểm 5.76994
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20532 Benbilby (1999 RL64) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20532 Benbilby
30-20532-benbilby-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)