User Tools

Site Tools


30-20533-irmabonham-la-gi

Irmabonham
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20533
Tên thay thế 1999 RO72
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6729728
Viễn điểm quỹ đạo 3.1714066
Độ lệch tâm 0.0852843
Chu kỳ quỹ đạo 1824.5720593
Độ bất thường trung bình 314.54644
Độ nghiêng quỹ đạo 3.15044
Kinh độ của điểm nút lên 112.60714
Acgumen của cận điểm 176.25493
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20533 Irmabonham (1999 RO72) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20533 Irmabonham
30-20533-irmabonham-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)