User Tools

Site Tools


30-20534-bozeman-la-gi

Bozeman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20534
Tên thay thế 1999 RU74
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4349769
Viễn điểm quỹ đạo 2.6387955
Độ lệch tâm 0.0401710
Chu kỳ quỹ đạo 1475.8761282
Độ bất thường trung bình 143.36012
Độ nghiêng quỹ đạo 4.25929
Kinh độ của điểm nút lên 76.89938
Acgumen của cận điểm 174.19108
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.8

20534 Bozeman (1999 RU74) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20534 Bozeman
30-20534-bozeman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)