User Tools

Site Tools


30-20535-marshburrows-la-gi

Marshburrows
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20535
Tên thay thế 1999 RV74
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9929189
Viễn điểm quỹ đạo 2.5084625
Độ lệch tâm 0.1145301
Chu kỳ quỹ đạo 1233.3096801
Độ bất thường trung bình 3.89137
Độ nghiêng quỹ đạo 4.43999
Kinh độ của điểm nút lên 104.50620
Acgumen của cận điểm 78.70956
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20535 Marshburrows (1999 RV74) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20535 Marshburrows
30-20535-marshburrows-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)