User Tools

Site Tools


30-20536-tracicarter-la-gi

Tracicarter
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20536
Tên thay thế 1999 RF81
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9137106
Viễn điểm quỹ đạo 2.6441942
Độ lệch tâm 0.1602674
Chu kỳ quỹ đạo 1256.6123114
Độ bất thường trung bình 246.04183
Độ nghiêng quỹ đạo 2.97110
Kinh độ của điểm nút lên 127.22823
Acgumen của cận điểm 148.13464
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

20536 Tracicarter (1999 RF81) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20536 Tracicarter
30-20536-tracicarter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)