User Tools

Site Tools


30-20537-sandraderosa-la-gi

Sandraderosa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20537
Tên thay thế 1999 RO82
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1886070
Viễn điểm quỹ đạo 2.4339170
Độ lệch tâm 0.0530684
Chu kỳ quỹ đạo 1283.4300095
Độ bất thường trung bình 344.63240
Độ nghiêng quỹ đạo 7.07134
Kinh độ của điểm nút lên 324.04062
Acgumen của cận điểm 212.83804
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20537 Sandraderosa (1999 RO82) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20537 Sandraderosa
30-20537-sandraderosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)