User Tools

Site Tools


30-20539-gadberry-la-gi

Gadberry
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Hastings
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20539
Tên thay thế 1999 RT86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5605533
Viễn điểm quỹ đạo 3.1640989
Độ lệch tâm 0.1054292
Chu kỳ quỹ đạo 1768.7933557
Độ bất thường trung bình 282.54997
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34585
Kinh độ của điểm nút lên 114.30677
Acgumen của cận điểm 245.12393
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20539 Gadberry (1999 RT86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Hastings.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20539 Gadberry
30-20539-gadberry-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)