User Tools

Site Tools


30-20540-marhalpern-la-gi

Marhalpern
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20540
Tên thay thế 1999 RV86
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5719764
Viễn điểm quỹ đạo 2.9246662
Độ lệch tâm 0.0641646
Chu kỳ quỹ đạo 4.56 năm
Độ bất thường trung bình 348.47358
Độ nghiêng quỹ đạo 5.59737
Kinh độ của điểm nút lên 24.12666
Acgumen của cận điểm 304.97273
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 3-8 km diameter
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20540 Marhalpern (1999 RV86) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln phát hiện ngày 7 tháng 9 năm 1999 tại Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20540 Marhalpern
30-20540-marhalpern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)