User Tools

Site Tools


30-20544-kimhansell-la-gi

Kimhansell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20544
Tên thay thế 1999 RG100
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1408196
Viễn điểm quỹ đạo 2.5087246
Độ lệch tâm 0.0791271
Chu kỳ quỹ đạo 1294.6995468
Độ bất thường trung bình 42.42790
Độ nghiêng quỹ đạo 8.82683
Kinh độ của điểm nút lên 133.11504
Acgumen của cận điểm 325.27230
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20544 Kimhansell (1999 RG100) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20544 Kimhansell
30-20544-kimhansell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)