User Tools

Site Tools


30-20545-karenhowell-la-gi

Karenhowell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20545
Tên thay thế 1999 RS104
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0307657
Viễn điểm quỹ đạo 2.5824605
Độ lệch tâm 0.1195898
Chu kỳ quỹ đạo 1279.5596950
Độ bất thường trung bình 289.02716
Độ nghiêng quỹ đạo 6.25988
Kinh độ của điểm nút lên 265.71423
Acgumen của cận điểm 311.97555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20545 Karenhowell (1999 RS104) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20545 Karenhowell
30-20545-karenhowell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)