User Tools

Site Tools


30-20553-donaldhowk-la-gi

Donaldhowk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20553
Tên thay thế 1999 RQ113
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0596302
Viễn điểm quỹ đạo 2.5456900
Độ lệch tâm 0.1055431
Chu kỳ quỹ đạo 1276.2717889
Độ bất thường trung bình 285.83710
Độ nghiêng quỹ đạo 2.79001
Kinh độ của điểm nút lên 304.95346
Acgumen của cận điểm 270.07260
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

20553 Donaldhowk (1999 RQ113) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20553 Donaldhowk
30-20553-donaldhowk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)