User Tools

Site Tools


30-20555-jennings-la-gi

Jennings
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20555
Tên thay thế 1999 RC115
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1122370
Viễn điểm quỹ đạo 2.6722030
Độ lệch tâm 0.1170390
Chu kỳ quỹ đạo 1351.4503258
Độ bất thường trung bình 18.54934
Độ nghiêng quỹ đạo 8.72950
Kinh độ của điểm nút lên 144.91206
Acgumen của cận điểm 309.51851
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20555 Jennings (1999 RC115) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20555 Jennings
30-20555-jennings-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)