User Tools

Site Tools


30-20556-midgekimble-la-gi

Midgekimble
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20556
Tên thay thế 1999 RZ115
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9993535
Viễn điểm quỹ đạo 2.7231325
Độ lệch tâm 0.1532623
Chu kỳ quỹ đạo 1325.2855613
Độ bất thường trung bình 135.82222
Độ nghiêng quỹ đạo 7.55772
Kinh độ của điểm nút lên 319.02477
Acgumen của cận điểm 17.86176
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20556 Midgekimble (1999 RZ115) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20556 Midgekimble
30-20556-midgekimble-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)