User Tools

Site Tools


30-20557-davidkulka-la-gi

Davidkulka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20557
Tên thay thế 1999 RB116
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1377010
Viễn điểm quỹ đạo 2.6199540
Độ lệch tâm 0.1013636
Chu kỳ quỹ đạo 1340.1174546
Độ bất thường trung bình 167.85136
Độ nghiêng quỹ đạo 6.27078
Kinh độ của điểm nút lên 166.98022
Acgumen của cận điểm 116.29578
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20557 Davidkulka (1999 RB116) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20557 Davidkulka
30-20557-davidkulka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)