User Tools

Site Tools


30-20559-sheridanlamp-la-gi

Sheridanlamp
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20559
Tên thay thế 1999 RJ118
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0916656
Viễn điểm quỹ đạo 3.0843466
Độ lệch tâm 0.1917849
Chu kỳ quỹ đạo 1520.7098505
Độ bất thường trung bình 58.14308
Độ nghiêng quỹ đạo 7.39791
Kinh độ của điểm nút lên 166.91692
Acgumen của cận điểm 123.21056
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20559 Sheridanlamp (1999 RJ118) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên Sheridan Lamp, một giáo viên ở trường trung học Vernon ở Vernon, Texas và là cố vấn ở Cuộc thi nhà khoa học trẻ kênh Discovery Channel năm 2004.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20559 Sheridanlamp
30-20559-sheridanlamp-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)