User Tools

Site Tools


30-20564-michaellane-la-gi

Michaellane
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20564
Tên thay thế 1999 RT122
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4131046
Viễn điểm quỹ đạo 2.9083020
Độ lệch tâm 0.0930576
Chu kỳ quỹ đạo 1585.2330260
Độ bất thường trung bình 30.49268
Độ nghiêng quỹ đạo 4.15890
Kinh độ của điểm nút lên 59.12437
Acgumen của cận điểm 247.35457
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20564 Michaellane (1999 RT122) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20564 Michaellane
30-20564-michaellane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)