User Tools

Site Tools


30-20566-laurielee-la-gi

Laurielee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20566
Tên thay thế 1999 RV125
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1122035
Viễn điểm quỹ đạo 2.6692225
Độ lệch tâm 0.1164964
Chu kỳ quỹ đạo 1350.1735479
Độ bất thường trung bình 181.66132
Độ nghiêng quỹ đạo 7.65976
Kinh độ của điểm nút lên 320.21277
Acgumen của cận điểm 311.30872
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20566 Laurielee (1999 RV125) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Tên được đặt theo tên Laurie Lee, giám khảo vòng chung kết ở Cuộc thi nhà khoa học trẻ kênh Discovery Channel 2004.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20566 Laurielee
30-20566-laurielee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)