User Tools

Site Tools


30-20567-mcquarrie-la-gi

McQuarrie
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20567
Tên thay thế 1999 RS129
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8584779
Viễn điểm quỹ đạo 2.7280953
Độ lệch tâm 0.1896007
Chu kỳ quỹ đạo 1268.4867408
Độ bất thường trung bình 194.17360
Độ nghiêng quỹ đạo 7.13526
Kinh độ của điểm nút lên 345.98149
Acgumen của cận điểm 328.76351
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20567 McQuarrie (1999 RS129) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20567 McQuarrie
30-20567-mcquarrie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)