User Tools

Site Tools


30-20568-migaki-la-gi

Migaki
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lincoln's Labia Near-Earth Asteroid Research Team
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20568
Tên thay thế 1999 RC130
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1465526
Viễn điểm quỹ đạo 2.7154094
Độ lệch tâm 0.1170015
Chu kỳ quỹ đạo 1384.4292854
Độ bất thường trung bình 158.68526
Độ nghiêng quỹ đạo 6.93829
Kinh độ của điểm nút lên 150.60830
Acgumen của cận điểm 119.10663
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.9

20568 Migaki (1999 RC130) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Lincoln's Labia Near-Earth Asteroid Research Team ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20568 Migaki
30-20568-migaki-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)