User Tools

Site Tools


30-20570-molchan-la-gi

Molchan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20570
Tên thay thế 1999 RV133
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0556813
Viễn điểm quỹ đạo 2.5632963
Độ lệch tâm 0.1098977
Chu kỳ quỹ đạo 1281.9533551
Độ bất thường trung bình 212.64120
Độ nghiêng quỹ đạo 5.99225
Kinh độ của điểm nút lên 277.06697
Acgumen của cận điểm 11.25911
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

20570 Molchan (1999 RV133) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20570 Molchan
30-20570-molchan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)