User Tools

Site Tools


30-20571-tiamorrison-la-gi

Tiamorrison
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20571
Tên thay thế 1999 RA135
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0124808
Viễn điểm quỹ đạo 2.4668482
Độ lệch tâm 0.1014365
Chu kỳ quỹ đạo 1224.2577699
Độ bất thường trung bình 297.77077
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10091
Kinh độ của điểm nút lên 188.17182
Acgumen của cận điểm 51.53534
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20571 Tiamorrison (1999 RA135) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20571 Tiamorrison
30-20571-tiamorrison-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)