User Tools

Site Tools


30-20572-celemorrow-la-gi

Celemorrow
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20572
Tên thay thế 1999 RN137
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8344348
Viễn điểm quỹ đạo 2.9616194
Độ lệch tâm 0.0219433
Chu kỳ quỹ đạo 1801.9888551
Độ bất thường trung bình 199.40661
Độ nghiêng quỹ đạo 1.56977
Kinh độ của điểm nút lên 292.51697
Acgumen của cận điểm 121.46279
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20572 Celemorrow (1999 RN137) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20572 Celemorrow
30-20572-celemorrow-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)