User Tools

Site Tools


30-20573-garynadler-la-gi

Garynadler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20573
Tên thay thế 1999 RW137
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5868938
Viễn điểm quỹ đạo 2.8129146
Độ lệch tâm 0.0418572
Chu kỳ quỹ đạo 1620.3952306
Độ bất thường trung bình 327.55043
Độ nghiêng quỹ đạo 6.36515
Kinh độ của điểm nút lên 154.94148
Acgumen của cận điểm 201.70035
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20573 Garynadler (1999 RW137) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20573 Garynadler
30-20573-garynadler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)