User Tools

Site Tools


30-20574-ochinero-la-gi

Ochinero
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20574
Tên thay thế 1999 RZ139
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1629892
Viễn điểm quỹ đạo 2.5008710
Độ lệch tâm 0.0724468
Chu kỳ quỹ đạo 1300.6837622
Độ bất thường trung bình 46.34408
Độ nghiêng quỹ đạo 6.19595
Kinh độ của điểm nút lên 201.70406
Acgumen của cận điểm 253.85502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20574 Ochinero (1999 RZ139) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20574 Ochinero
30-20574-ochinero-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)