User Tools

Site Tools


30-20576-marieoertle-la-gi

Marieoertle
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20576
Tên thay thế 1999 RG148
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1085927
Viễn điểm quỹ đạo 2.3873675
Độ lệch tâm 0.0620056
Chu kỳ quỹ đạo 1231.0824518
Độ bất thường trung bình 55.22726
Độ nghiêng quỹ đạo 4.43630
Kinh độ của điểm nút lên 304.16230
Acgumen của cận điểm 191.83137
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

20576 Marieoertle (1999 RG148) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20576 Marieoertle
30-20576-marieoertle-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)