User Tools

Site Tools


30-20580-marilpeters-la-gi

Marilpeters
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20580
Tên thay thế 1999 RG151
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9121837
Viễn điểm quỹ đạo 2.8368329
Độ lệch tâm 0.1947033
Chu kỳ quỹ đạo 1336.4692346
Độ bất thường trung bình 177.40039
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12465
Kinh độ của điểm nút lên 68.80129
Acgumen của cận điểm 209.97602
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20580 Marilpeters (1999 RG151) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999, bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20580 Marilpeters
30-20580-marilpeters-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)