User Tools

Site Tools


30-20581-prendergast-la-gi

Prendergast
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20581
Tên thay thế 1999 RQ152
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1903004
Viễn điểm quỹ đạo 2.9525628
Độ lệch tâm 0.1482175
Chu kỳ quỹ đạo 1506.1245299
Độ bất thường trung bình 183.52428
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98698
Kinh độ của điểm nút lên 265.44424
Acgumen của cận điểm 281.51571
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

20581 Prendergast (1999 RQ152) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20581 Prendergast
30-20581-prendergast-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)