User Tools

Site Tools


30-20582-reichenbach-la-gi

Reichenbach
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20582
Tên thay thế 1999 RP154
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3130841
Viễn điểm quỹ đạo 2.9375881
Độ lệch tâm 0.1189379
Chu kỳ quỹ đạo 1553.7308617
Độ bất thường trung bình 209.41857
Độ nghiêng quỹ đạo 3.00887
Kinh độ của điểm nút lên 206.07584
Acgumen của cận điểm 304.73769
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20582 Reichenbach (1999 RP154) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20582 Reichenbach
30-20582-reichenbach-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)