User Tools

Site Tools


30-20583-richthammer-la-gi

Richthammer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20583
Tên thay thế 1999 RK158
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6880949
Viễn điểm quỹ đạo 3.0615129
Độ lệch tâm 0.0649467
Chu kỳ quỹ đạo 1780.3720216
Độ bất thường trung bình 339.02008
Độ nghiêng quỹ đạo 3.12439
Kinh độ của điểm nút lên 112.00553
Acgumen của cận điểm 166.77661
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20583 Richthammer (1999 RK158) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20583 Richthammer
30-20583-richthammer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)