User Tools

Site Tools


30-20584-brigidsavage-la-gi

Brigidsavage
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20584
Tên thay thế 1999 RP159
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6168221
Viễn điểm quỹ đạo 3.2228355
Độ lệch tâm 0.1037755
Chu kỳ quỹ đạo 1822.3613764
Độ bất thường trung bình 270.14635
Độ nghiêng quỹ đạo 3.10533
Kinh độ của điểm nút lên 102.84535
Acgumen của cận điểm 235.81134
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20584 Brigidsavage (1999 RP159) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20584 Brigidsavage
30-20584-brigidsavage-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)