User Tools

Site Tools


30-20585-wentworth-la-gi

Wentworth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20585
Tên thay thế 1999 RG160
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1240947
Viễn điểm quỹ đạo 2.3121869
Độ lệch tâm 0.0423986
Chu kỳ quỹ đạo 1206.6521122
Độ bất thường trung bình 8.84189
Độ nghiêng quỹ đạo 5.96254
Kinh độ của điểm nút lên 104.55778
Acgumen của cận điểm 93.90332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

20585 Wentworth (1999 RG160) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20585 Wentworth
30-20585-wentworth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)