User Tools

Site Tools


30-20586-elizkolod-la-gi

Elizkolod
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20586
Tên thay thế 1999 RR160
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5506748
Viễn điểm quỹ đạo 2.9822742
Độ lệch tâm 0.0780053
Chu kỳ quỹ đạo 1680.6931403
Độ bất thường trung bình 286.52106
Độ nghiêng quỹ đạo 6.13347
Kinh độ của điểm nút lên 127.15407
Acgumen của cận điểm 256.17929
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20586 Elizkolod (1999 RR160) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Tênd for Elizabeth Kolod, an Intel Science Talent Search finalist from Midwood High School ở Brooklyn College.

  • 17233 Stanshapiro
  • 20296 Shayestorm
  • 20341 Alanstack
  • 21355 Pikovskaya
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20586 Elizkolod
30-20586-elizkolod-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)