User Tools

Site Tools


30-20587-jargoldman-la-gi

Jargoldman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20587
Tên thay thế 1999 RD162
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6184694
Viễn điểm quỹ đạo 3.3201406
Độ lệch tâm 0.1181541
Chu kỳ quỹ đạo 1868.8766063
Độ bất thường trung bình 219.44436
Độ nghiêng quỹ đạo 1.06668
Kinh độ của điểm nút lên 260.65728
Acgumen của cận điểm 123.70755
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20587 Jargoldman (1999 RD162) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20587 Jargoldman
30-20587-jargoldman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)