User Tools

Site Tools


30-20589-hennyadmoni-la-gi

Hennyadmoni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20589
Tên thay thế 1999 RQ168
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1941820
Viễn điểm quỹ đạo 2.9703496
Độ lệch tâm 0.1502881
Chu kỳ quỹ đạo 1515.6531606
Độ bất thường trung bình 146.49041
Độ nghiêng quỹ đạo 3.23859
Kinh độ của điểm nút lên 354.20786
Acgumen của cận điểm 225.89745
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20589 Hennyadmoni (1999 RQ168) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20589 Hennyadmoni
30-20589-hennyadmoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)