User Tools

Site Tools


30-20590-bongiovanni-la-gi

Bongiovanni
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20590
Tên thay thế 1999 RN172
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5979548
Viễn điểm quỹ đạo 2.9389766
Độ lệch tâm 0.0615904
Chu kỳ quỹ đạo 1682.5081036
Độ bất thường trung bình 241.81225
Độ nghiêng quỹ đạo 4.16337
Kinh độ của điểm nút lên 76.52162
Acgumen của cận điểm 354.34133
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.2

20590 Bongiovanni (1999 RN172) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20590 Bongiovanni
30-20590-bongiovanni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)