User Tools

Site Tools


30-20591-sameergupta-la-gi

Sameergupta
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20591
Tên thay thế 1999 RC177
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4530579
Viễn điểm quỹ đạo 2.7499963
Độ lệch tâm 0.0570700
Chu kỳ quỹ đạo 1532.6428011
Độ bất thường trung bình 108.92959
Độ nghiêng quỹ đạo 3.57571
Kinh độ của điểm nút lên 340.12198
Acgumen của cận điểm 280.83129
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

20591 Sameergupta (1999 RC177) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20591 Sameergupta
30-20591-sameergupta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)