User Tools

Site Tools


30-20593-freilich-la-gi

Freilich
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20593
Tên thay thế 1999 RM180
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2062181
Viễn điểm quỹ đạo 2.5522353
Độ lệch tâm 0.0727163
Chu kỳ quỹ đạo 1340.4547724
Độ bất thường trung bình 268.47856
Độ nghiêng quỹ đạo 7.07429
Kinh độ của điểm nút lên 120.78128
Acgumen của cận điểm 86.79619
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

20593 Freilich (1999 RM180) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20593 Freilich
30-20593-freilich-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)