User Tools

Site Tools


30-20595-ryanwisnoski-la-gi

Ryanwisnoski
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20595
Tên thay thế 1999 RT188
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0866136
Viễn điểm quỹ đạo 2.4685424
Độ lệch tâm 0.0838454
Chu kỳ quỹ đạo 1255.4757050
Độ bất thường trung bình 352.30508
Độ nghiêng quỹ đạo 3.43786
Kinh độ của điểm nút lên 45.49328
Acgumen của cận điểm 140.51821
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

20595 Ryanwisnoski (1999 RT188) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20595 Ryanwisnoski
30-20595-ryanwisnoski-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)