User Tools

Site Tools


30-20600-danieltse-la-gi

Danieltse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20600
Tên thay thế 1999 RC197
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3917711
Viễn điểm quỹ đạo 3.0232093
Độ lệch tâm 0.1166095
Chu kỳ quỹ đạo 1627.2293324
Độ bất thường trung bình 55.93308
Độ nghiêng quỹ đạo 6.04445
Kinh độ của điểm nút lên 286.63908
Acgumen của cận điểm 339.61314
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20600 Danieltse (1999 RC197) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20600 Danieltse
30-20600-danieltse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)