User Tools

Site Tools


30-20604-vrishikpatil-la-gi

20604 Vrishikpatil là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1330.3317600 ngày (3.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
30-20604-vrishikpatil-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)