User Tools

Site Tools


30-20606-widemann-la-gi

20606 Widemann (tên chỉ định: 1999 RM214) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được khám phá thông qua Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell ở Anderson Mesa Station ở Coconino County, Arizona, ngày 5 tháng 9 năm 1999. Tênd in honor of Thomas Widemann (b. 1961), a scientist ở Đài thiên văn Paris who is an expert ngày ground-based observations of planetary atmospheres.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 20001–21000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20606 Widemann
30-20606-widemann-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)